SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

Pytanie:

"Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa ma prawo wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny?"

Odpowiedź prawnika: SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny może uzyskać tylko bank w rozumieniu przepisu art. 2 prawa bankowego. Nie są bankami spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a co za tym idzie nie mogą wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych.

27 listopada 2015 weszła w życie nowelizacja przepisów, która uchylliła artykuły 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy regulujące zasady wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. W aktualnym stanie prawnym BTE zatem już nie występuje.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika