Skutki braku wymiany dowodu

Pytanie:

Chciałem wymienić dowód osobisty, jednak zniechęciła mnie długość kolejki. W informacji dowiedziałem się, że wniosku o wydanie nowego dowodu nie mogę złożyć pocztą, muszę to zrobić osobiście. Czy złożenie takiego wniosku rzeczywiście wymaga osobistego stawiennictwa? Czy tzw. "utrata ważności" dowodu książeczkowego z końcem roku powoduje, że nie można go wymienić potem, a jeśli nie to czy są z tym związane jakieś wyższe koszty lub kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki braku wymiany dowodu

Rzeczywiście jest tak, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Wyraźnie mówi o tym § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.

Kwestię ważności dowodów książeczkowych reguluje art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r. Oznacza to, że posiadanym dotychczas dowodem nie będzie mógł się Pan posługiwać i nigdzie nie będzie się Pan mógł wylegitymować. Ponadto, uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karą grzywny. Brak wymiany dowodu w terminie do 31 grudnia 2007 r. nie powoduje, że po tej dacie w ogóle nie wymieni Pan dowodu. Spóźniona wymiana nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza ewentualnym wymierzeniem kary grzywny, o której mowa powyżej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne