Służba w Policji a Kodeks pracy

Pytanie:

Czy do stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji stosuje się Kodeks pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służba w Policji a Kodeks pracy

Zasadniczo nie - ze względu na odmienny charakter zatrudnienia w Policji od "powszechnego stosunku pracy", prawa i obowiązki funkcjonariuszy uregulowane są oddzielnie i nie ma podstaw do stosowania przepisów Kodeksu pracy nawet co do spraw nieuregulowanych w Ustawie o Policji i przepisach wykonawczych. Zastosowanie Kodeksu pracy ma miejsce tylko w stosunku do wyraźnie wskazanych w ustawie instytucji. Przykładowo taka sytuacja ma miejsce w stosunku do uprawnień funkcjonariuszy Policji związanych z rodzicielstwem.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne