Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Pytanie:

Czy służba wojskowa odbyta przed 1998 r. uprawnia do naliczenia kapitału początkowego i czy można do niej doliczyć jako okresy nieskładkowe naukę w szkole średniej i okresy przebywania na bezrobociu?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Zgodnie z art. 174 ust. 3 ustawy emerytalnej podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określających podstawę wymiaru emerytury lub renty. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie, tj. przed 1 stycznia 1999r. okresy składkowe i okresy nieskładkowe, w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Do okresów składkowych uwzględnianych przy ustalaniu kapitału początkowego wlicza się min. okres czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby. Okres przebywania na bezrobociu jest okresem nieskładkowym, ale okres pobierania zasiłku - składkowym. Okresem nieskładkowym jest także okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne