Spadek po ojcu a wspólny majątek rodziców

Pytanie:

"Zmarł mój ojciec, który był w związku małżeńskim we wspólnocie majątkowej. Ojciec w ostatnich latach był chory i żona ojca przeniosła zgromadzone środki finansowe na swoje konta bankowe. Czy one także w jakimś stopniu podlegają dziedziczeniu w oparciu o wspólnotę majatkową? "

Odpowiedź prawnika: Spadek po ojcu a wspólny majątek rodziców

Zgodnie z art. 32 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dorobkiem małżonków, który stanowi ich wspólność majątkową są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Oznacza to, że środki finansowe uzyskane w czasie twania wspólności majątkowej stanowią majątek wspólny małżonków. Nie zmienia tej okoliczności fakt przeniesienia tych środków na odrębne konto bankowe tylko jednego z małżonków. Tak więc środki te - jeżeli zostały uzyskane w czasie trwania wspólności majątkowej - stanowią majątek wspólny. Tak więc środki te także podlegają dziedziczeniu po zmarłym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika