Spłata kredytu za przychód ze sprzedaży mieszkania

Pytanie:

Sprzedałem mieszkanie. Kwotą uzyskaną ze sprzedaży zapłaciłem zaciągnięty wcześniej kredyt hipoteczny i pozostało mi jeszcze 20000 zł. Mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat od kupna. Żona otrzymała mieszkanie w spadku obciążone kredytem hipotecznym, który musimy spłacać już od zeszłego roku. Spłaciliśmy zeszłoroczną ratę, a także musimy zapłacić ratę w tym roku. Czy możemy tę spłatę raty pokryć pozostałą kwotą 20000 zł? Czy możemy na poczet spłaty kredytu odziedziczonego mieszkania zaliczyć sobie zeszłoroczną ratę? Mam na myśli art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie mieszkania rozumiem także jako nabycie w formie spadku, ale jak uczy życie to może nie jest tak jak nam się wydaje.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spłata kredytu za przychód ze sprzedaży mieszkania

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody ze sprzedaży mieszkania pod warunkiem przeznaczenia ich m.in. na nabycie mieszkania lub na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania.

Spłata wchodzących w skład masy spadkowej zobowiązań z tytułu kredytu stanowi spłatę długu spadkowego, a nie wydatkowanie pieniędzy na określone w cyt. przepisie cele mieszkaniowe podatnika, w szczególności na spłatę kredytu. Spadkobiercy nie łączy bowiem z kredytodawcą żadna umowa kredytowa. Dotychczasowa umowa kredytowa uległa z pewnością rozwiązaniu w związku ze śmiercią kredytobiorcy, a warunki spłaty zobowiązań z tytułu tej umowy stanowiły zapewne przedmiot odrębnych uzgodnień z kredytodawcą.

Porady prawne

Nabycie mieszkania nastąpiło w drodze spadku, a zatem nieodpłatnie. Kwoty przeznaczone na spłatę długów spadkowych, nawet związanych z tym mieszkaniem,  nie są kwotami wydatkowanymi na nabycie mieszkania w drodze spadku.

Reasumując, w opisanej sytuacji nie ma możliwości wykorzystania zwolnienia podatkowego w związku z dokonaną spłatą kredytu hipotecznego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne