Sporty walki a szkoda na osobie

Pytanie:

Uprawiam amatorsko MMA (mixed martial arts). Nie jest to najbezpieczniejszy sport i czasami zdarzają się urazy. Uczestnicy treningów zdają sobie z tego sprawę. Czy ponoszę odpowiedzialność cywilną w wypadku uszkodzenia ciała innej osoby w trakcie treningu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sporty walki a szkoda na osobie

Ewentualna odpowiedzialność za szkody na osobie może tu wynikać z przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych (art. 415 k.c. i n.) Zasadą jest tu odpowiedzialność za zachowanie bezprawne, którego normalnym następstwem jest szkoda. Więcej informacji o zasadach odpowiedzialności cywilnej za tego typu uszczerbek znajdzie Pan w artykule „Co to jest szkoda na osobie?".

Porady prawne

W przypadku sportów istotne znaczenie może mieć ewentualne wyłączenie bezprawności. W nauce prawa i orzecznictwie konstruuje się tzw. kontratyp ryzyka sportowego. Stanowi on podstawę wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej, jednak jego zastosowanie zależy od szeregu warunków. Przede wszystkim chodzi tu o przestrzeganie wszelkich ustalonych w danym sporcie reguł. Przyjmuje się bowiem, że o ile zawodnik uprawiający sport walki może działać na własne ryzyko mając świadomość zasad, to nie godzi się na urazy wynikające z ich złamania. Z kolei powinien czuwać zarówno nad tym, jak i nad przydatnością zawodników do treningu z punktu widzenia zdrowotnego, kondycyjnego itp.(wyrok SN z 25 kwietnia 1973 r., sygn. akt I CR 306/73, OSNCP 1974, nr 2, poz. 34). Ocena, czy doszło do wyłączenia bezprawności czynu, podlega ocenie sądu w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Można jednak wskazać tu zasadę, że skrupulatność w przestrzeganiu reguł, zachowywaniu ostrożności i staranności wzrasta wraz z wzrostem ryzyka wynikającego z istoty dyscypliny sportu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne