Sposób naliczania ustawowych odsetek

Pytanie:

"Jaki jest mechanizm naliczania odsetek ustawowych dla danej stopy procentowej?"

Odpowiedź prawnika: Sposób naliczania ustawowych odsetek

Obliczając odsetki ustawowe należy przede wszystkim upewnić się, co do wysokości stopy procentowej (np. do 31.10.00 wynosiła ona 21%, a od 01.11.00 wynosi 30% w stosunku rocznym). Stosowne tabele wysokości odsetek ustawowych dostępne są w naszym serwisie. Proszę zwrócić przy tym uwagę, że odsetki ustawowe to nie to samo, co odsetki od zaległości podatkowych (zwane też skarbowymi). Mechanizm naliczania przedstawię na prostym przykładzie. Załóżmy, że należy nam się kwota 1500 zł a jej wymagalność przypadła na dzień 01.11.00. Bardzo ważną rzeczą jest precyzyjne ustalenie daty wymagalności świadczenia. Jeżeli data ta nie wynika z treści ustawy lub umowy z dłużnikiem to musimy go wezwać do zapłaty. Aby wyliczyć wysokość odsetek na dzień 07.12.00 należy dokonać następujących operacji: a/ obliczyć dzienną stawkę odsetek - stawka roczna (30%) podzielona przez 365 dni = 0,082%; b/ obliczyć dzienną kwotę odsetek - stawka dzienna pomnożona przez kwotę długu = 0,082% x 1500 zł = 1,23 zł; c/ obliczyć kwotę odsetek mnożąc ilość dni zwłoki przez kwotę dzienną = 36 dni x 1,23 = 44,28 zł. Sprawa nieco się komplikuje, jeżeli w okresie zwłoki dłużnik spełniał świadczenie częściowo lub obowiązywały różne stawki. Operację powyższą należy wówczas wykonać do każdego z okresów oddzielnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika