Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę

Pytanie:

Pracodawca błędnie wystawił świadectwo pracy, błąd zauważyła pracownica która wystawiała świadectwo. Wpisano, że wypłacono ekwiwalent za 7 dni urlopu a przysługiwało pracownikowi 4 dni. Ekwiwalent faktycznie wypłacono za 4 dni. Czy można wystawić drugie świadectwo pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę

Do obowiązków pracodawcy należy m.in wystawienie pracownikowi świadectwa pracy. Wystawienie takiego dokumentu regulują przepisy art. 97 i n. kodeksu pracy. Jeśli w świadectwie pracy pojawiły się błędy pracodawca niewątpliwie powinien je sprostować. Może to uczynić sam albo na żądanie zainteresowanego pracownika. Pracodawca będzie odpowiadał za skodę wyrządzoną pracownikowi na skutek nieterminowego lub niewłaściwego wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. Kodeks nie przesądza jednak w jakiej formie powinno nastąpić sprostowanie błędu w świadectwie pracy - czy w drodze wydania nowego świadectwa. Wydaje się, że w razie sprostowania pracodawca powinien wydać nowe świadectwo pracy, z poprawieniem zauważonych błędów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt