Sprowadzenie towaru z zagranicy a prawo odstąpienia od umowy

Pytanie:

"Witam. Kupiłem przez Internet magnetowid. Chciałbym jednak skorzystać z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Czy sprzedawca może odmówić odstąpienia od umowy, uzasadniając to koniecznością sprowadzenia towaru z zagranicy?"

Odpowiedź prawnika: Sprowadzenie towaru z zagranicy a prawo odstąpienia od umowy

W kontekście zadanego pytania o sytuację, gdy towar jest sprowadzany z zagranicy na specjalne zamówienie konsumenta na szczególną uwagę zasługuje przepis art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przepis ten stanowi, że jeżeli umowa zawarta przez przedsiębiorcę z konsumentem nie przewiduje inaczej to konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepis ten nie odnosi się do sytuacji, gdy towar jest sprowadzany z zagranicy. Zatem przedsiębiorca nie może nie uznać prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z tego powodu, że towar sprowadził z zagranicy.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika