Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

Pytanie:

Przedsiębiorstwo Komunalne sprzedając pojemniki na śmieci dla osób fizycznych wystawia faktury VAT. Czy sprzedaż ta musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.8.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ani przepisy wykonawcze do tej ustawy, regulujące obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie zawierają wyłączenia tego obowiązku, zgodnie z którym nie byłoby obowiązku stosowania kas rejestrujących w przypadku, jeżeli dostawy na rzecz osób fizycznych byłyby dokumentowane fakturami VAT.

Stąd jeśli podatnik nie podlega zwolnieniu z obowiązku stosowania kas rejestrujących na innej podstawie (np. z uwagi na fakt, iż kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania), to mimo dokumentowania dostawy towarów fakturami VAT, podatnik będzie miał obowiązek stosowania kas rejestrujących.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne