Sprzedaż wierzytelności z tytułu podatków

Pytanie:

Gmina zamierza sprzedać wierzytelności z tytułu podatków. Jaka ustawa reguluje te zagadnienia? Jak wygląda procedura?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2008

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż wierzytelności z tytułu podatków

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatków:

a)  od nieruchomości,

b)  rolnego,

c)  leśnego,

d)  od środków transportowych,

e)  dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

f) od spadków i darowizn,

g) od czynności cywilnoprawnych.

Przepisy powyższej ustawy ani też przepisy Ordynacji podatkowej nie dopuszczają możliwości sprzedaży przez gminę wierzytelności z tytułów podatków. Należy pamiętać, iż podatki są należnościami publicznoprawnymi, a nie cywilnoprawnymi, i nie stosuje się do nich przepisów Kodeksu cywilnego. Nie ma zatem możliwości sprzedaży wierzytelności z tytułu podatków.

Wierzytelności z tytułu podatków podlegają egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Tam w razie egzekucji z tzw. pozostałych praw majątkowych po zajęciu tych innych praw majątkowych w przypadku sprzedaży stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży ruchomości. Te zajęte inne prawa majątkowe, to już nie są jednak wierzytelności z tytułu podatków, lecz praw, które organ egzekucyjny przejął w zamian.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupowanie w Chinach i sprzedaż w Polsce

23.5.2018 przez: irytujacytyp

Restrukturyzacja firmy

10.1.2018 przez: 07Humbert