Świadczenie urlopowe a zajęcie komornicze

Pytanie:

"Jesteśmy organizacją zatrudniającą 16 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie tworzymy ZFŚS. Wypłacamy świadczenia urlopowe. Pracownik ma komornicze zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia. W lipcu otrzyma wynagrodzenie, po potrąceniu zajęcia, w wysokości wolnej od potrąceń. W lipcu wypłacone zostanie świadczenie urlopowe. Czy świadczenie urlopowe wypłacane w lipcu podlegać będzie w całości zajęciu egzekucyjnemu?"

Odpowiedź prawnika: Świadczenie urlopowe a zajęcie komornicze

Przyjmuje się, że „wynagrodzenie za pracę”, o którym mówi art. 87 kodeksu pracy (dotyczący potrąceń), należy rozumieć szeroko. To nie tylko wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także inne świadczenia, związane z pracą i traktowane przez ustawodawcę na porównywalnych zasadach.

Art. 87 § 5 kp wskazuje, że nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Przepis ten po pierwsze potwierdza, iż „wynagrodzenie” należy rozumieć szeroko. Po drugie ustala zasadę, iż tylko wymienione w nim świadczenia podlegają egzekucji w pełnej wysokości. Świadczenia urlopowego § 5 nie wymienia.

W związku z tym do świadczenia urlopowego będą miały zastosowanie zasady ogólne i podlega ono zajęciu tylko w odpowiedniej części (1/2 lub 3/5, w zależności od charakteru należności).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika