Sześciodniowy tydzień pracy

Pytanie:

Czy zamiast pracy przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, pracodawca może nakazać pracę przez 6 dni w tygodniu po 6 godzin? Czy dwa dni w roku kalendarzowym, opieki nad dzieckiem przysługujące jednemu z rodziców można wykorzystać wskazując dwa kolejne dni (np. 27 i 28 marca 2006r.)? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sześciodniowy tydzień pracy

Zgodnie z art. 129 kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Zapis o przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy należy rozumieć tak, że w kilku tygodniach danego okresu rozliczeniowego praca może być świadczona przez więcej niż pięć dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że w innych tygodniach dni pracy musi być odpowiednio mniej niż pięć. Istnieją jednak także szczególne systemy czasu pracy.

Porady prawne

Zgodnie natomiast z art. 188 kp pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Urlop ten powinien być uzgodniony z pracodawcy; urlop ten może być wykorzystany zarówno jednorazowo (tak jak opisano w pytaniu), jak i dwukrotnie po jednym dniu.

 

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne