Terapia psychologiczna a dobro dziecka

Pytanie:

Czy w sytuacji niemożności porozumienia się rodziców co do pieczy nad dzieckiem po prawomocnym rozwodzie składa się w sądzie rodzinnym pozew czy wniosek o dopuszczenie strony (ojca) do terapii psychologicznej dziecka stron, na które dziecko uczęszcza z matką? Czy w sytuacji bardzo silnie zaburzonych uczuć członków byłej rodziny, nienawiść, wrogość, agresja fizyczna i werbalna, brak akceptacji itd. ale nadal mieszkającej razem, możliwe jest o wystąpienie do sądu rodzinnego o skierowanie członków byłej rodziny na terapię psychologiczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Terapia psychologiczna a dobro dziecka

W opisanej sytuacji pomocne mogą być przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 109 tego aktu stanowi, iż jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, 2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, 3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, 4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, 5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli uważa Pan/i, iż dobro dziecka w sytuacji w jakiej się ono znajduje jest zagrożone, możę stanowić to przesłankę do ograniczenia władzy rodzicielskiej osobie wykonującej ją w tej chwili. Przesłankami takimi jest właśnie zagrożenie dobra dziecka, a także nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej (spełnione łącznie). Dla zastosowania tej możliwości z art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma znaczenia rodzaj nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej. W doktrynie prawa rodzinnego pojawił się pogląd, zgodnie z którym nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej może przejawiać się w doraźnej decyzji dotyczącej dziecka, która z obiektywnego punktu widzenia jest wadliwa i stwarza zagrożenie dobra dziecka. Być może, iż w ocenie sądu opiekuńczego dla dobra dziecka i jego komfortu psychicznego sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi skierowanie członków rodziny (nawet byłej) będzie uzasadnione. W przypadku gdy jedno z rodziców utrudnia drugiemu wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie pozwala na kontaktowanie się z dzieckiem, drugi rodzic może wystąpić do sądu z pozwem zawierającym żądanie ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

skuteczny adwokat prawo rodzinne ŁÓDŹ!!

15.8.2021 przez: arturro75

Dobry adwokat KRAKÓW

20.2.2020 przez: izabela_w

Partnerka krzyczy i zaczyna bic dziecko

23.7.2019 przez: mati13524