Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji

Pytanie:

Jakie terminy należy zachować w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji w ramach trybu zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.10.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji

Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje tryb udzielania zamówień publicznych w ramach negocjacji z zachowaniem konkurencji. Polega to na tym, iż zamawiający negocjuje warunki zawarcia umowy w sprawie zamówienia z odpowiednią zapewniającą konkurencję liczbą dostawców lub wykonawców, nie mniejszą niż dwóch. Taka forma zamówień ma zastosowanie w sytuacji, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji, w której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła z winy zamawiającego oraz gdy wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła wymagana liczba ważnych ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone i można w sposób uzasadniony przypuszczać, że powtórny przetarg nie doprowadzi do zawarcia umowy. Te dwa wydarzenia określają termin, w jakim zamawiający powinien rozpocząć negocjacje z zachowaniem konkurencji. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje o tym uczestniczące w nim podmioty, a z oferentem, którego oferta została wybrana zawiera w terminie do 7 dni umowę.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne