Tworzenie i nie tworzenie ZFŚS przez pracodawcę

Pytanie:

Czy jest to prawdą, że 1 stycznia 2004 nastąpiły zmiany w prawie pracy skutkujące m.in. tym, że zakład (sp. z o. o.) zatrudniający ponad 20 osób (na pełny etat) może zlikwidować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i nie wypłacać świadczeń urlopowych? Jak wygląda procedura likwidacji funduszu - czy należy o tym zawiadomić pracowników w jakimś konkretnym okresie, np., że za 2 tygodnie zostanie on zlikwidowany? W firmie nie ma organizacji związkowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tworzenie i nie tworzenie ZFŚS przez pracodawcę

Według prawa zasadą jest, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy pracodawca zatrudniający minimum 20 pracowników. Stan zatrudnienia jest obliczany w pełnych etatach i na dzień 1 stycznia każdego roku. O nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego mówi przepis w następujący sposób. U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników (ale tylko, gdy w przeliczeniu na pełne etaty wynika, że pracodawca zatrudnia ich mniej niż 20 np. 30 pracowników na pół etatu), objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania. Wynika z tego jasno, iż pracodawca zatrudniający na pełny etat minimum 20 pracowników nie może zlikwidować funduszu. Mógłby to zrobić pracodawca zatrudniający 39 pracowników na pół etatu, ale już nie zatrudniający 41 na pół etatu bowiem przekroczyłby próg 20 pracowników zatrudnionych na pełny etat. Szerzej na ten temat można przeczytać w artykule Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86