Tytuł magistra na pieczątce

Pytanie:

Proszę o odpowiedz czy prawidłowe jest, aby na pieczęci imiennej z nazwą zawodu np. księgowy widniał tytułu mgr. Czy w tym przypadku nie powinno być samo imię i nazwisko, czy są jakieś zasady ustalone co do tej kwestii, czy jest to wg. uznania?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tytuł magistra na pieczątce

Nie ma przepisów, które nakazywałyby używanie pieczątki przez księgowego czy określały jej treść. Nie oznacza to jednak, że księgowy nie może posługiwać się pieczatką. Księgowy może zamieścić na pieczątce wszelkie informacje dotyczące swojej osoby, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy adresu. Obowiązek posługiwania się pieczęcią przepisy nakładają przede wszystkim na organy państwowe, chodzi tu po prostu o pieczęć urzędową. Przepisy te jednocześnie określają formę i treść takich pieczęci. Prawo do używania pieczęci urzędowej mają też inne podmioty, np. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Uprawnienie to wynika z wyraźnego przepisu ustawowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: