Ubezpieczenie OC samochodu oddanego w komis

Pytanie:

Zamierzam sprzedać samochód poprzez skorzystanie z komisu. Oddając samochód do sprzedaży muszę przekazać dowód rejestracyjny oraz dowód ubezpieczenia OC. Jest prawdopodobne, że pojazd nie zostanie sprzedany przed terminem następnego badania technicznego równym terminowi ubezpieczenia OC. Nie mając dowodu rejestracyjnego i aktualnej polisy nie będę mógł wykupić kolejnej. W jaki sposób należy rozwiązać problem ubezpieczenia takiego samochodu inaczej jaki zapis powinien być umieszczony w umowie komisu?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.11.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie OC samochodu oddanego w komis

Należy wskazać, iż kwestia ta może zostać rozwiązana dowolnie przez strony umowy. Zastosowanie znajdzie tu zasada swobody umów, o której mowa w art. 3531 k.c. Zatem mogą Państwo w umowie komisu sprawę tę rozwiązać dowolnie. Przykładowo umowa może dawać prawo sprzedającemu samochód do jego zabrania wraz z dokumentami z komisu w celu dokonania koniecznych badań technicznych oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Prawo to może być powiązane z obowiązkiem oddania samochodu do komisu w określonym terminie. Możliwe jest także włożenie tego obowiązku na komisanta. Mianowicie sprzedający udzieli komisantowi pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu ubezpieczenia OC oraz dokonania przeglądu auta. Takie rozwiązanie jest jednak niebezpieczne dla sprzedającego jeżeli komisant zaniedba lub nierzetelnie wykona swoje obowiązki.

Porady prawne

Podsumowując, strony umowy komisu mogą dowolnie rozwiązać przedmiotową kwestię. Sposób przyjętego rozwiązania zależy tylko od woli stron.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne