Uchylenie prawomocnego mandatu karnego

Pytanie:

Czy prawomocny mandat karny może zostać uchylony?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie prawomocnego mandatu karnego

Prawomocny mandat może zostać uchylony, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Prawomocny mandat karny należy uchylić, jeżeli dany czyn, za który nałożono nim grzywnę, w ogóle nie stanowi czynu zabronionego jako wykroczenie.
Brak natomiast podstaw do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, jeżeli czyn, za który nałożono nim grzywnę, nie wyczerpuje wszystkich znamion wymaganych przez naruszony rzekomo przepis, ale wyczerpuje on znamiona innego przepisu, określającego dany czyn jako wykroczenie.
Porady prawne
Przy ustalaniu, czy istnieje podstawa do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, nie ma znaczenia wina, uprawnienie do nakładania grzywny, dokonanie wymaganych pouczeń.
Jeśli doszło do tego rodzaju naruszeń, powinny one podlegać analizie przez przełożonych tego Funkcjonariusza, który go nałożył. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony.
Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. Jeśli mandat zostanie uchylony, wtedy zapłacona grzywna ulega zwrotowi.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne