Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Pytanie:

W jaki sposób można uchylić się od skutków złożonego przed notariuszem oświadczenia woli (akt notarialny), jeśli oświadczenie to zostało złożone pod wpływem groźby?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie się od skutków oświadczenia woli

Art. 87 kodeksu cywilnego przewiduje, iż kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Uchylenie sie od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego innej osobie pod wpływem groźby następuje przez złożenie oświadczenia tej osobie na piśmie. Uprawnienie od uchylenia sie od skutków prawnych wygasa z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Porady prawne

Niezbędne będzie zatem złożenie pisemnego oświadczenia, w którym uchyli sie Pani od skutków prawnych złożonego przed notariuszem oświadczenia woli. Należy pamiętać, iż skuteczność takiego oświadczenia będzie oceniana pod kątem przesłanek określonych w art. 87 kc. Ważne będzie zatem wykazanie w tym oświadczeniu przesłanek uzasadniających skuteczność uchylenia się od skutków prawnych czynności prawnej oraz wykazanie, iz owo uchylenie się od skutków prawnych nastąpiło w ustawowym terminie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne