Uchylenie sie od złożonego oświadczenia woli

Pytanie:

"Czy można uchylić się od złożonego oświadczenia woli?"

Odpowiedź prawnika: Uchylenie sie od złożonego oświadczenia woli

W pewnych sytuacjach możliwe jest uchylenie się od złożonego oświadczenia woli. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy jedna ze stron była w błędzie co do treści czynności prawnej, także gdy błąd został wywołany przez drugą stronę podstępnie. Ponadto można uchylić się od skutków, gdy oświadczenie zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej. Przy czym z okoliczności musi wynikać, że osoba mogła się obawiać o bezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika