Udzielanie głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy

Pytanie:

"W zebraniu Walnym Spółki Akcyjnej mogą uczestniczyć głównie akcjonariusze i osoby dopuszczone przez Walne Zgromadzenie. Na zebraniu pojawiają się jednak osoby z obsługi technicznej ale również doradcy, którzy wypowiadają się na temat omawianych spraw. Jaką zachować procedurę przy udzielaniu głosu np. doradcom, aby nie dać powodów pojawienia się zarzutów o niedopełnienia formalności?"

Odpowiedź prawnika: Udzielanie głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy

Kwestia udzielania głosu osobom zaproszonym na walne zgromadzenie akcjonariuszy nie została uregulowana przepisami kodeksu spółek handlowych. Z reguły znajduje to unormowanie w regulaminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Udzielanie głosu innym osobom następuje zazwyczaj po uzyskaniu zgody przewodniczącego zgromadzenia, co znajduje także swoje potwierdzenie w treści regulaminu. Treść regulaminu zgromadzenia w tym zakresie może być z reguły dowolna. Zachowanie procedury, która zostanie określona w regulaminie zgromadzenia pozwoli uniknąć zarzutów w kontekście naruszenia prawa.

 

Treść regulaminu zgromadzenia powinna stanowić przedmiot uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.  

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika