Ugoda w zamian zrzeczenie się prawa do alimentów

Pytanie:

"Małżonkowie są po rozwodzie, orzeczono wyrok stwierdzający winę pozwanego. Powódka nie otrzymała alimentów na siebie pomimo, iż starała się wykazać w sądzie, iż mąż spowodował jej chorobę. Małżonkowie nie dokonali jeszcze podziału majątku m.in. gospodarstwo rolne, meble, auto, sprzed AGD itp. Wszystko jest w posiadaniu powódki. Mąż chciałby zawrzeć umowę notarialną, w której zrzekłby się jego połowy majątku na rzecz byłej żony w zamian za nieubieganie się przez nią w przyszłości alimentów. Chodzi oczywiście o alimenty na żonę. Czy taka umowa będzie respektowana przez sąd w sytuacji gdy w przyszłości ex-żona złamałaby umowę i wystąpiła o alimenty na siebie? "

Odpowiedź prawnika: Ugoda w zamian zrzeczenie się prawa do alimentów

Prawa do alimentów nie można się zrzec. Możliwe jest co prawda przekazanie jednorazowej kwoty (czy zrzeczenie się swojej części majątku) na poczet przyszłych alimentów, ale nie oznacza to „zwolnienia” z obowiązku ich dostarczania. Wysokość alimentów zależy od możliwości osoby obowiązanej do ich płacenia oraz usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, a w przypadku rozwiedzionych małżonków - wysokość alimentów również będzie zależała od zmiany - pogorszenia się -sytuacji byłej żony, jeśli były mąż jest wyłącznie winny. Gdyby przekazana kwota (majątek którego jeden z małżonków zrzekł się) została zużyta, a obowiązek alimentacyjny między małżonkami nadal będzie trwał, wtedy małżonek nadal może żądać alimentów.

Jak więc wynika z powyższego umową, o której wspomniano w opisie sytuacji, nie zwolni się małżonek od obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. W powyższym zakresie prosimy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Alimenty po rozwodzie

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika