Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci

Pytanie:

W połowie roku 2005 wyszłam za mąż. Wcześniej przysługiwała mi podwójna ulga podatkowa z tytułu samotnie wychowywanych dzieci. Czy w związku z tym, że wyszłam za mąż, ulga ta w podwójnej wysokości nie przysługuje mi za cały rok?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym spełniał warunki osoby samotnie wychowującej dziecko, o której mowa art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może dokonać rozliczenia rocznego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Z powyższych przepisów wynika, iż dla preferencyjnego rozliczenia nie ma warunku, aby dziecko było wychowywane samotnie przez cały rok (tak: Informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2005 r., PF-2/415/7/05), podatnik może zatem w trakcie roku podatkowego zawrzeć związek małżeński, nie tracąc prawa do rozliczenia rocznego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Porady prawne

Odrębną kwestą jest wspólne rozliczenie małżonków. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym z warunków uprawniających małżonków do skorzystania ze wspólnego opodatkowania za rok podatkowy jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Zawarcie zatem związku małżeńskiego w trakcie roku podatkowego uniemożliwia złożenie zeznania rocznego za dany rok wspólnie przez małżonków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne