Ulga meldunkowa

Pytanie:

Osoba kupiła mieszkanie w październiku 2008 r. i zameldowała się w nim. W dniu dzisiejszym sprzedaje to mieszkanie. Czy konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego? Czy sprzedająca może skorzystać z ulgi w związku z okresem zameldowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga meldunkowa

Tak zwana ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywała w latach 2007-2008 i umożliwia skorzystanie ze zwolnienia od tego podatku przez osoby, które w tym okresie nabyły mieszkanie i później je sprzedały, przy czym były w sprzedawanym mieszkaniu zameldowane na pobyt stały przez okres przynajmniej roku przed jego sprzedażą.

Zatem jeśli osoba kupiła mieszkanie w październiku 2008 r. i wówczas zameldowała się w nim na pobyt stały, a następnie sprzedała to mieszkanie w lutym 2010 r. to jest uprawniona do skorzystania z ulgi meldunkowej i uniknie konieczności zapłacenia podatku dochodowego.

Porady prawne

Należy przy tym koniecznie - pod rugorem utraty prawa do ulgi - dopełnić formalności zgłoszenia prawa do skorzystania z tej ulgi we właściwym urzędzie skarbowym. Oświadczenie o korzystaniu z ulgi meldunkowej podatnicy skłądają w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia roku następnego po roku, za który jest dokonywane rozliczenie. W praktyce - aby nie zapomnieć dopełnić tej formalności - najlepiej jak najpilniej zgłosić się do właściwego urzedu skarbowego, pobrać stosowny wzór oświadczenia (na ogół jest dostępny w urzędach) i czym prędzej złożyć je w urzędzie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne