Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

Pytanie:

Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi miasta na umorzenie (zaniechanie, odroczenie) podatku od nieruchomości w zamian za remont elewacji bądź poprawę estetyki?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Budynki nie wpisane indywidualnie do rejestru zabytków nie podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

Niezależnie od tego rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia. Uczynić to zatem może rada gminy, a nie burmistrz, prezydent czy wójt. Mogą podlegać zwolnieniu nieruchomości zabytkowe nie podlegające indywidualnemu wpisowi do rejestru zabytków.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne