Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią

Pytanie:

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z osobą niepełnoletnią, powyżej 16-go roku życia?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, osoby fizyczne do ukończenia 18 roku życia, a po ukończeniu 13 roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 17 kodeksu cywilnego, do ważności czynności prawnej, prze którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W związku z tym co do zasady do zawarcia umowy zlecenia z osobą małoletnią wymagane jest uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego (np. jednego z rodziców). Jeżeli umowa została zawarta bez wymaganej zgody, ważność tej umowy zależy od potwierdzenia umowy przez przedstawiciela. Pewien wyjątek dotyczy umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego (np. dokonywania codziennych zakupów). W przypadku tego rodzaju umów nie jest wymagane uzyskanie zgody przedstawicieli ustawowych, gdyż osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może je zawierać samodzielnie. Podsumowując należy stwierdzić, iż nie jest wykluczone zawarcie umowy zlecenia z osobą np. 16-to letnią, jednak do ważności tej umowy konieczne jest uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne