Umowa zlecenia ze studentem zagranicznej uczelni

Pytanie:

Polska firma chce zawrzeć umowę zlecenie z Polakiem mającym mniej niż 26 lat i studiującym za granica. Student przedstawił firmie zaświadczenie ze jest studentem uczelni zagranicznej. Czy zaświadczenie z zagranicznej uczelni jest podstawa żeby umowa zlecenie mogła nie podlegać ozusowaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenia ze studentem zagranicznej uczelni

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4. Ustęp czwarty niniejszego przepisu natomiast wskazuje, iż osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Ustawa nie różnicuje w tym zakresie studentów ze względu na obywatelstwo ani kraj w którym studiują. W związku z powyższym, jeśli student nie ukończył 26 lat, nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: