Umyślne naruszenie przepisów o finansach publicznych

Pytanie:

Co należy rozumieć przez \"umyślne\" naruszenie przepisów o finansach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umyślne naruszenie przepisów o finansach publicznych

Naruszeniem umyślnym będzie takie, gdzie sprawca miał zamiar jego popełnienia, tj. chciał je popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia godził się na to. O umyślności działania może świadczyć legitymowanie się długoletnim doświadczeniem w zakresie finansów i księgowości oraz odpowiednim do zajmowanych stanowisk i prac wykształceniem (orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 16 czerwca 2008 r., sygn. RIO-IV-R-50/07-K-40/07-K-06/08). Czyn może być popełniony umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. W przypadku zamiaru bezpośredniego, sprawca musi obejmować swoją świadomością wszystkie znamiona czynu i chcieć je wypełnić. Ponadto, jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 1 sierpnia 2001 r., (sygn. III SA 546/01), aby stwierdzić, że sprawca chciał zaciągnąć zobowiązania przekraczające plan finansowy czy zakres upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, niezbędne było jednak ustalenie, że miał on możliwość innego zachowania się. Nie można bowiem przypisać sprawcy zamiaru określonego działania, jeżeli w okolicznościach faktycznych sprawy inne działanie nie było możliwe. W przypadku odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych należy jednak przyjąć, że sprawca obejmuje swoją świadomością nie tylko znamiona czynu zabronionego, ale także wszystkie elementy obowiązku, jaki został na niego nałożony przepisem pozytywnym. W wypadku zamiaru ewentualnego sprawca niekoniecznie musi wiedzieć z pewnością, że określone znamiona czynu zrealizuje, ale godzi się na to, że jego czyn będzie miał skutek w postaci naruszenia. Przykładowo podpisując umowę w sprawie zamówienia publicznego, kierownik jednostki nie musi chcieć naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, ale nie sprawdzając w jakim trybie został wybrany oferent, godzi się na to, że jeżeli był to tryb nieprawidłowy, popełni czyn określony w art. 17 ust. 1 pkt 1.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Konserwacja/serwis auta oraz jego OC

Dzisiaj 20:48:56 przez: delform_17

Świadek na rozprawie rozwodowej

Dzisiaj 15:52:1 przez: m091mm

Parking tylko dla mieszkańców

Wczoraj 18:52:40 przez: Dloersh

Sprzedaż na allegro

17.9.2021 przez: matnexss