Urlop macierzyński w świadectwie pracy

Pytanie:

W dniu 30 kwietnia 2008 r. pracownicy kończy się urlop macierzyński i umowa o pracę. Czy w świadectwie pracy mam obowiązek umieścić informację o wykorzystanym urlopie macierzyńskim, jeżeli tak, to w którym punkcie świadectwa pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop macierzyński w świadectwie pracy

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 1996 Nr 60 poz. 282 ze zm.) nie przewidują zamieszczania w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie macierzyńskim. Co prawda § 1 pkt 3 mówi o informacjach odnośnie wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, ale nie chodzi tu o urlop macierzyński, lecz o urlopy i uprawnienia dodatkowe, które przysługują pracownikowi na mocy przepisów szczególnych (np. dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne