Usługi spedycyjne wewnątrzwspólnotowe

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT UE). Obecnie poszerzyłem działalność gospodarczą o spedycję. Jaką stawkę podatku VAT powinienem zastosować do usługi spedycyjnej z Polski do Anglii (ja i odbiorca jesteśmy zarejestrowani na vat-ue). Oraz usługa spedycyjna z Włoch do Polski (ja i odbiorca jesteśmy zarejestrowani na vat-ue). Czy stawka VAT jest jednolita zarówno na odcinku polskim, jak i poza Polską?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Usługi spedycyjne wewnątrzwspólnotowe

20.7.2010

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. w sytuacji gdy nabywcą usługi spedycji świadczonej przez polskiego podatnika będzie podmiot (podatnik) nie posiadający w naszym kraju siedziby (podatnik z innego państwa członkowskiego), usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (nawet jeśli część transportu zostanie wykonana na obszarze polski). Usługa ta w całości podlega opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy (ewentualnie w państwie, w którym zlokalizowane jest jego stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego wykonywana jest powyższa usługa).

Fakt, powyższy nie zwalnia polskiego podatnika od wystawienia handlowej faktury VAT (tzn.  faktury bez wskazania stawki i kwoty podatku VAT, jednak z zaznaczeniem, iż rozliczy go nabywca) oraz wykazania uzyskanego z tego tytułu wynagrodzenia w deklaracji VAT. Ponadto koniecznym może być wykazanie ww. usługi w informacji podsumowującej VAT UE. 

Potrzebujesz porady prawnej?