Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

Pytanie:

"Czy adwokat strony w trakcie rozwodu ma prawo wglądu w dokumentację medyczną strony przeciwnej. Czy psychiatra wydając opinię na żądanie Sądu ma prawo nie informować pacjenta, że Sąd o taką opinię wystąpił i że tenże psychiatra taką opinię wystawił? "

Odpowiedź prawnika: Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

W postępowaniu sądowym psychiatra występował zapewne jako biegły powołany przez sąd. Zeznania biegłego umieszcza się w aktach sprawy, do których wgląd mają zainteresowane podmioty. Lekarz psychiatra może przed sądem odmówić składania zeznań obejmujących wiadomości dotyczące jego tajemnicy zawodowej. Jeżeli jednak złozył takie zeznania, strona przeciwna ma prawo wglądu do akt sprawy. Lekarz nie ma obowiazku informowania swego pacjenta o fakcie udzielenia informacji na żądanie sądu. Jednakże fakt ten może zostać ujawniony w trakcie postępowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika