Wprowadzenie do firmy samochodów prywatnych

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą na własne nazwisko (dotyczy usług transportowych, zakup i sprzedaż samochodów itp.) Zakupiłem 2 samochody osobowe z Kanady na własne nazwisko. Czy mogę przyjąć w/w 2 samochody do swojej firmy jako towar handlowy i sprzedaż z firmy? Jakie skutki podatkowe wynikną z w/w transakcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wprowadzenie do firmy samochodów prywatnych

9.11.2004

Nie ma ku temu żadnych przeszkód, przyjęcie takie nie wywoła żadnych szczególnych skutków podatkowych. Powinien Pan w takim przypadku po prostu wprowadzić samochody do prowadzonej przez siebie ewidencji poprzez wskazanie ich nabycia w księdze przychodów i rozchodów.

Niestety, jako koszt nabycia przedmiotowych samochodów powinna być wskazana jako 0. Jest to konsekwencją tego, iż nabył Pan przedmiotowe samochody „na siebie”, a nie na firmę. Oznacza to, że w momencie nabycia nie działał Pan jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, lecz prywatnie, a następnie przeniósł Pan prywatne składniki majątku do prowadzonej działalności gospodarczej. Żaden przepis nie pozwala uwzględnić tak poniesionych kosztów na gruncie podatkowym (dotyczy to zarówno podatku dochodowego, jak i podatku VAT).

  Sprzedaż tak przyjętych do firmy samochodów skutkować będzie powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (koszty uzyskania przychodu będą równe 0) oraz opodatkowaniem podatkiem VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?