Wyjazd oskarżonego za granicę

Pytanie:

"Czy osoba, wobec której toczy się postępowanie karne może wyjechać za granice?"

Odpowiedź prawnika: Wyjazd oskarżonego za granicę

Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać o tym, iż osoba która w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego ma status osoby podejrzanej zobowiązana jest zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego miejsca pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. Nie wypełnieni tego typu obowiązków pociąga za sobą określone konsekwencje prawne, w tym możliwość przymusowego doprowadzenia takiej osoby. Może to spowodować wystąpienie przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (prokuraturę) do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec takiej osoby środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W sytuacji osób wobec których zastosowano w ramach postępowania przygotowawczego środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu nie ma żadnych wątpliwości co do zakazu opuszczania przez takie osoby terytorium Polski.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika