Wykazanie metody naliczania odsetek

Pytanie:

Pozew gospodarczy o odsetki za opóźnione zapłaty faktur sprzedaży. Pozwany zgłasza zarzut, że powód nie wykazał metody naliczania odsetek ustawowych. Wyliczanie odsetek ustawowych jest szczególnie proste (w odróżnieniu od procentu składanego). Czy sąd może wymagać ode mnie udowodnienia naliczania odsetek? Jeżeli tak, to czy muszę posłużyć się niezależnym biegłym sądowym, ponosząc koszty. Czy zwrot takich kosztów będzie zasądzony?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykazanie metody naliczania odsetek

Sąd może żądać wskazania przez Pana w jaki sposób obliczył Pan odsetki ustawowe. Aby wykazać w jaki sposób Pan obliczył odsetki należy wskazać kwoty, od których odsetki były liczone, daty (okresy naliczania odsetek), a także wysokość odsetek, ewentualnie inne dane mające znaczenie dla obliczenia odsetek. Celu wykazania sposobu obliczania odsetek nie musi Pan korzystać z pomocy biegłego sądowego. Biegłego sądowego powołuje się w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Jak sam Pan wskazuje, obliczanie odsetek ustawowych w przypadku gdy mamy do czynienia z opóźnieniem w zapłacie w wyznaczonym terminie nie jest skomplikowane. Do takiego obliczenia nie potrzeba wiadomości specjalnych, nie ma więc potrzeby wnoszenia o opinię biegłego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: