Wykup mieszkania od spółdzielni

Pytanie:

Czy lokatorzy wynajmujący mieszkania w budynku należącym do spółdzielni, a dzierżawionym i zarządzanym przez odrębna spółkę, mają prawo pierwokupu zajmowanych mieszkań i od kogo (spółdzielni czy spółki)?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.6.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykup mieszkania od spółdzielni

Zgodnie z art.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia obowiązana jest zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu. Koniecznymi wymogami takiego żądania jest dokonanie odpowiednich spłat i wpłat o których mówi wskazany wcześniej artykuł. Regulacja ta stanowi swoiste ,,prawo pierwokupu”, przysługujące lokatorom, którzy mają pełną swobodę w korzystaniu z przedstawionej możliwości. Inaczej wygląda sytuacja spółdzielni, która zobowiązana jest do zawarcia wspomnianej wyżej umowy. Spółka zarządzająca budynkiem jest w omawianej sytuacji jedynie podmiotem trzecim pozostającym poza treścią tego stosunku prawnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne