Czy wypowiedzenie zmieniające może być dokonywane tylko przez pracodawcę?

Pytanie:

"Czy wypowiedzenie zmieniające jako jednostronna czynność prawna, może być dokonywana tylko przez pracodawcę? Jakie są formy proponowania zmian treści stosunku pracy przez pracownika?"

Odpowiedź prawnika: Czy wypowiedzenie zmieniające może być dokonywane tylko przez pracodawcę?

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy może zostać dokonane jedynie przez pracodawcę. Pracownik może dokonać zmiany treści stosunku pracy poprzez złożenie oferty pracy na określonych w niej warunkach. Pracodawca może przyjąć taką ofertę pracy, a w razie jej nieprzyjęcia pracownik pozostaje na dotychczasowym stanowisku pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika