Wyrejestrowanie firmy a obowiązek zapłaty VAT

Pytanie:

W przypadku wyrejestrowywania firmy podatnik VAT powinien zwrócić VAT naliczony od środków trwałych. Czy tylko od środków trwałych, czy jest też wykaz innych rzeczy, które podlegają "zwrotowi VAT" w przypadku wyrejestrowania firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyrejestrowanie firmy a obowiązek zapłaty VAT

W niniejszym przypadku chodzi nie tyle o "zwrot" podatku VAT, co o opodatkowanie remanentu likwidacyjnego, a ściślej ujmując o opodatkowanie towarów, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy ich nabyciu. Kwestię tę reguluje art. 14 ustawy o VAT, określając jednocześnie towary, pozostające "na magazynie", od których trzeba zapłacić podatek VAT. 

Zgodnie zatem z art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT w razie likwidacji działalności przez osobę fizyczną podlegają:

  1. towary własnej produkcji i
  2. towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów.

- w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis ten dotyczy zatem wszystkich  towarów - tak środków trwałych, jak również środków obrotowych - przy nabyciu których podatnik miał prawo odliczyć VAT (niezależnie, czy z tego prawa skorzystał), a które nie zostały sprzedane do dnia likwidacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe