Wystawienie faktury na komputerze

Pytanie:

Czy prowadząc firmę produkcyjno - handlowo - usługową (jestem VAT-owcem) mogę wystawiać faktury VAT na własnych formularzach wcześniej stworzonych i drukowanych na komputerze, który nie jest na wyposażeniu mojej firmy (prywatny)?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wystawienie faktury na komputerze

Obowiązek dokumentowania czynności przez podatników fakturami wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535.ze zm.)

Elementy, które powinny znaleźć się na fakturze, szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz sposób i okres ich przechowywania zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798 ze zm.)

Porady prawne

Zasady regulujące wystawianie faktur nie ustanawiają określonego wzoru faktury, ani konkretnego sposobu ich wystawiania. W praktyce wystawia się faktury korzystając z jakiegoś licencjonowanego  programu komputerowego albo korzystając ze sporządzonego przez siebie programu (lub ręcznie).  Nie ma przeszkód do korzystania z komputera nie będącego własnością firmy (prywatnego). Należy jednak pamiętać o tym, by programy z jakich się korzysta były licencjonowane.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne