Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Pytanie:

Prokuratura skierowała przeciwko mojej osobie akt oskarżenia zarzucając mojej osobie zniszczenie mienia o wartości 500 zł. W trakcie postępowania przygotowawczego nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego dotyczącego mojej osoby. Proces obecnie się już toczy odbyły się już dwie sprawy, przesłuchania części świadków już nastąpiły. Czy brak przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w postępowaniu przygotowawczym stanowi na tyle duże uchybienie bym mógł ten zarzut podnieść w ewentualnej apelacji oraz czy na etapie już toczącego się procesu Sądowego mogę złożyć wniosek o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i czy w przypadku odmowy przez Sąd takie postanowienie jest zaskarżalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego w razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza w stosunku do oskarżonego przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego lub inny podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przez Policję. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest co do zasady fakultatywne. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest obowiązkowe:

  1. w sprawach o zbrodnie (zniszczenie mienia nie jest zbrodnią, lecz występkiem),

  2. w stosunku do oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 21 roku życia (zakładamy, że ma Pan więcej niż 21 lat), jeżeli zarzucono mu popełnienie umyślnego występku przeciwko życiu.

Żaden z wyżej wymienionych przypadków nie zachodzi. W postępowaniu przed sądem może być również przeprowadzany wywiad środowiskowy fakultatywny. Wywiad środowiskowy jest środkiem dowodowym, który może być przez sąd oddalony i nie podlega zaskarżeniu zażaleniem. Natomiast mogą być podnoszone co do jego nieprzeprowadzenia zarzuty w apelacji, które nie koniecznie będą zasadne, gdyż nie jest on obowiązkowy w Pana przypadku a sąd okoliczności niezbędne może ustalić w inny sposób.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11