Zajęcie konta bankowego a emerytura

Pytanie:

Na konto bankowe wpływają wyłącznie środki w wysokości 1700 zł z tytułu emerytury. Komornik chce zająć konto bankowe. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego teoretycznie środki zgromadzone są wolne od zajęć do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Czy komornik może zająć konto bankowe, gdy na konto wpływają pieniądze tylko z tytułu emerytury w wysokości około 1700,00zl?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.2.2009

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie konta bankowego a emerytura

Wspomniany przepis prawa bankowego, zabezpiecza część sumy zgromadzonej na rachunku bankowym od zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego. Celem wprowadzenia tego przepisu było zapewnienie dłużnikowi niezbędnych środków pieniężnych na pewien czas po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Bardzo ogólna redakcja tego przepisu nie pozwala na wyjaśnienie wszystkich związanych z nim wątpliwości, stąd też pragniemy wyjaśnić co poniżej.

Zwolniona od zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego jest określona w przepisie suma, zgromadzona wyłącznie na:

  • rachunku oszczędnościowym,
  • rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,
  • rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

Zwolnienie określonej w przepisie sumy może mieć miejsce wyłącznie jedne raz. Oznacza to, iż zajęcie rachunku bankowego przez komornika, nie może ograniczyć dłużnika w rozporządzeniu wspomnianą sumą. Jednakże jeśli dłużnik dokona rozporządzenia wspomnianą sumą, pozostała kwota (zgromadzona na rachunku bankowym bądź też taka, która wpłynie na rachunek, po dokonaniu rozporządzenia, będzie już podlegała zajęciu. Oznacza to więc, iż jeżeli dłużnik zgromadził na rachunku bankowym sumę 1.700 zł, po zajęciu rachunku bankowego może swobodnie rozporządzić tą kwotą, gdyż nie podlega ona zajęciu. Łącznie dłużnik może więc rozporządzić sumą równą trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 2008 r. wynosi 3320,94 zł. Kwota wolna od zajęcia wynosi więc 9962,82 zł. Jeśli jednak kolejne świadczenia, które wpłyną na rachunek bankowy przekroczą wspomnianą łączną sumę (9962,82 zł), to środki te będą podlegały już zajęciu w toku egzekucji i nie będą z niej zwolnione.

Kwota zabezpieczenia będzie „ponownie" obowiązywała na skutek wszczęcia innego - nowego - postępowania egzekucyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Jakie biuro rachunkowe na Śląsku

24.7.2018 przez: bi4ly83

Kradzież środków z rachunku bankowego

19.11.2015 przez: borzan