Zakaz dalszego obrotu towaru z zastrzeżonym znakiem towarowym

Pytanie:

Jestem właścicielem znaku towarowego, czy mogę zakazać dalszego obrotu towarem oznaczonym tym znakiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz dalszego obrotu towaru z zastrzeżonym znakiem towarowym

Prawo wyłączności do znaku towarowego nie daje uprawnionemu prawa zakazywania: oferowania lub dalszego obrotu towarami oznaczonymi tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z roszczeniami o naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy można wystąpić tylko wówczas, jeżeli towary oznaczone znakiem nie pochodzą od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenia na używanie znaku. Prawa do znaku ulegają "wyczerpaniu", chyba że towary podlegały obróbce lub przeróbce, na które uprawniony z rejestracji znaku towarowego nie wyraził zgody lub gdy istnieją uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: