Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Pytanie:

Kto ma obowiązek przedstawiać w Przetargach zaświadczenie, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzę z mężem Spółkę Cywilną, czy w/w punkt dotyczy naszej spółki, co kryje się pod pojęciem "podmioty zbiorowe".

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, z postępowania wyklucza się wykonawców - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu powołanej ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów państwowych i samorządu terytorialnego. Ponadto podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy nie jest natomiast spółka cywilna. W związku z tym, do przedsiębiorców prowadzących spółkę cywilną nie ma zastosowania powołany przepis Prawa zamówień publicznych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne