Zamknięcie klubu malucha

Pytanie:

Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po paru miesiącach na drzwiach pojawiła się kartka, że od kolejnego dnia "przedszkole" jest otwarte 7-18. Czy bez podpisania aneksu właścicielka klubu malucha może dokonać takich zmian? W umowie był również zapis o wypowiedzeniu umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia co też właścicielka "przedszkola" zrobiła. Wiem również, że zamierza otworzyć nowe przedszkole od września. Czy można zmienić godziny pracy klubu malucha bez porozumienia z rodzicami i formy pisemnej np. aneks do umowy? Czy można bezkarnie otwierać i zamykać takie placówki?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2009

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zamknięcie klubu malucha

Zakładamy, iż w niniejszej sprawie chodzi o niepubliczne przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną. Niepubliczne przedszkola funkcjonują na podstawie tzw. projektu organizacji wychowania przedszkolnego. Jest to dokument zastępujący statut jednostki - określa on m. in. zasady funkcjonowania jednostki - projekt winien więc określać także godziny zajęć w przedszkolu. Niestety, nie ma przepisów, które by wprost wskazywały na zasady zmiany takiego projektu. Jeśli jednak w umowie jaką Państwo podpisali wskazane są godziny zajęć i nie ma odniesień w tym zakresie do postanowień projektu, powinniście Państwo otrzymać aneks do umowy, z którego wynikałaby zmiana godzin przyjęć w placówce.

Jeśli natomiast chodzi o zamknięcie placówki, takie działanie jest niezgodne z prawem. Jak wskazuje przepis art. 89a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89 stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

Przepis art. 84 ust. 3 ustawy wskazuje natomiast, iż osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dobry Adwokat lub radca prawny Warszawa

18.7.2021 przez: szczawik73

Kontakty wnuka z dziadkami

12.7.2021 przez: laryska1234

Dobry adwokat Częstochowa i Poznań

11.10.2020 przez: ardad