Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

Pytanie:

"Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, że moglibyśmy być zwolnieni z płacenia PCC. Również na podstawie konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Wielką Brytanią i Polską (20 lipiec 2006 r.) jako osoby zamieszkujące na stałe za granicą moglibyśmy płacić podatek od kupna nieruchomości tylko w Anglii (stamp duty, który wynosi 1% od wartości nieruchomości). Czy możemy jako obywatele Wielkiej Brytanii być zwolnieni od płacenia 2% podatku PCC w Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

Zgodnie z art. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., zatytułowanym "Podatki, których dotyczy Konwencja" Konwencja dotyczy podatków od dochodu i od zysków majątkowych, bez względu na sposób ich poboru, pobieranych na rzecz Umawiającego się Państwa, jego jednostek terytorialnych lub organów lokalnych. Za podatki od dochodu i od zysków majątkowych uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu albo od części dochodu, włączając podatki od zysków z przeniesienia własności majątku ruchomego lub nieruchomego. Do obecnie istniejących podatków, których dotyczy Konwencja, należą w szczególności w Polsce: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Konwencja nie dotyczy natomiast podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), regulowanego ustawą  o podatku od czynności cywilnoprawnych, który nie jest podatkiem od dochodu i od zysków majątkowych.

Zatem również rezydenci brytyjscy kupujący mieszkanie w Polsce (z wyjątkiem mieszkań nabywanych od deweloperów, które podlegają VAT) są obowiązani płacić w Polsce 2% PCC od wartości rynkowej mieszkania. Ustawa o PCC nie przewiduje również zwolnienia od podatku z tego tytułu, iż sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika