Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

Pytanie:

Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku leśnym, obowiązek podatkowy w podatku leśnym obciąża - i to jest regułą - właściciela, posiadacza samoistnego lub użytkownika wieczystego lasu. Przy posiadaniu zależnym lasu (np. na podstawie umowy dzierżawy), za wyjątkiem lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, podatnikiem pozostaje właściciel, posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty lasu. Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego z właściciela na posiadacza zależnego (np. dzierżawcę).Podsumowując, posiadacze zależni (np. dzierżawcy) płacą podatek leśny tylko wówczas, gdy posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; przykładowo, gdy osoba fizyczna wydzierżawi las od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, to obowiązek podatkowy spoczywa na dzierżawcy. W zależności jednak od konkretnej sytuacji nawet w takim przypadku dzierżawcy lasu może przysługiwać zwolnienie od podatku (np. zwolnione od podatku leśnego są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat - art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne