Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Pytanie:

Dnia 9 czerwca 2005 r. uprawomocnił się wyrok skazujący mnie na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Na dzień 2 października 2007 zostało wyznaczone posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 75 § 2 kk przed Sądem Rejonowym Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych. Nie zapłaciłem grzywny (z dniem otrzymania wezwania na posiedzenie wpłaciłem ją na konto sądu). Co się ze mną dzieje w chwili wydania zarządzenia (areszt czy jestem wolny do chwili uprawomocnienia)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

13.9.2007

Zasadą jest, że postępowanie wykonawcze (np. zmierzające do osadzenia skazanego w zakładzie karnym) wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Orzeczenie staje się natomiast wykonalne z chwilą uprawomocnienia (chyba że ustawa stanowi inaczej).

Jednym z takich orzeczeń, na podstawie którego wszczyna się postępowania wykonawcze, jest postanowienie sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, której wykonanie wcześniej warunkowo zawieszono. Zatem postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności jest wykonalne dopiero z chwilą uprawomocnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?