Zasady obliczania wynagrodzenia

Pytanie:

"W skład płacy wchodzą m.in. stawka (płaca zasadnicza) oraz dodatek za okres przepracowany w przedsiębiorstwie, ustalony procentowo ze związkami zawodowymi. Pracownik o wyższych kwalifikacjach i odpowiedzialności, lecz mniejszym stażu pracy otrzymał wyższą płacę zasadniczą, niż pracownik o niższych kwalifikacjach, lecz - ze względu na staż pracy - wynagrodzenie brutto, a co za tym idzie wynagrodzenie rzeczywiste - jest o wiele niższe. Co jest podstawą wysokości wynagrodzenia: płaca zasadnicza czy wynagrodzenie brutto? Czy w opisanej sytuacji mogą mieć zastosowanie przepisy mówiące o nierównym traktowaniu pracowników?"

Odpowiedź prawnika: Zasady obliczania wynagrodzenia

Przedstawiony sposób wyliczania wynagrodzenia jest uzależniony od dwóch czynników - wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wysługę lat. Może się tak zdarzyć, że osoba otrzymująca wyższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje niższy dodatek za wysługę lat i w efekcie wynagrodzenie finalne będzie niższe dla pracownika o wyższych kwalifikacjach. Nie ma w takim sposobie naliczania wynagrodzenia żadnej dyskryminacji. Jest jasnym, że osoby o wyższych kwalifikacjach otrzymują wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Natomiast dodatek za wysługę lat zależy od czasu przepracowanego u danego pracodawcy - jest jakby nagrodą za dobre wykonywanie obowiązków przez dłuższy okres czasu.

Reasumując podstawą wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat. Te dwa elementy stanowią o wysokości wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie brutto - to wynagrodzenie pracownika bez odliczenia składek i podatku z jego wynagrodzenia. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje na rękę. Określenie sposobu wynagradzania w opisany sposób nie jest dyskryminujące dla żadnego z pracowników - kodeks pracy dopuszcza jego ustalanie w taki sposób.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika