Zasiedzenie mieszkania spółdzielczego

Pytanie:

Czy możliwe jest zasiedzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w domu jednorodzinnym przez władającego lokalem jednego z kilku spadkobierców? Formalne warunki zasiedzenia (dłużej niż 30 lat, oraz faktyczne i nieprzerwane władanie lokalem) są spełnione. Jak wygląda w tym przypadku zasiedzenie działki pod domem do której spadkodawca i spadkobiercy mieli zawsze prawo użytkowania wieczystego, a która formalnie stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiedzenie mieszkania spółdzielczego

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia określonego prawa rzeczowego (w szczególności prawa własności), którego jedną z zasadniczych przesłanek jest upływ odpowiednio długiego okresu czasu oraz samoistne posiadanie (czyli posiadanie rzeczy jak właściciel). W literaturze prawniczej reprezentowany jest pogląd, iż w obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne jest nabycie tylko takiego prawa rzeczowego, co do którego ustawa to przewiduje. Nie ulega wątpliwości, iż przedmiotem zasiedzenia może być: prawo własności i służebność gruntowa - gdyż wynika to wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Orzecznictwo dopuszcza również taką możliwość w stosunku do użytkowania wieczystego. Nie jest natomiast dopuszczalne nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze zasiedzenia. W opisanej sytuacji należałoby przeprowadzić dział spadku, bądź to umowny bądź sądowy, gdzie określony zostanie sposób podziału oraz wysokość i sposób dokonania ewentualnych spłat.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

umowa najmu okazjonalnego

26.6.2019 przez: lokator82

cisza nocna w Sylwestra

23.5.2019 przez: olaksandra

Notariusz Tczew

22.10.2018 przez: jan.magiera